fb icon 325x325   LinkedIn

Arbetsglädje och god hälsa är förutsättningar för att skapa en stimulerande arbetsmiljö.

SJB strävar alltid efter att vara ett effektivt och konkurrenskraftigt företag där personalen trivs och utvecklas.

Vårt arbetsmiljöarbete omfattar hela verksamheten och medarbetarnas totala arbetssituation.
Fysiska, psykiska och social aspekter beaktas.

Se vår arbetsmiljöpolicy »

SJB arbetar aktivt med att minimera risker för arbetsskador, olycksfall och tillbud på våra arbetsplatser genom att vi:

  • Förebygger olyckor, förslitningsskador och andra arbetsrelaterade sjukdomar med hjälp av bra maskinell utrustning och hjälpmedel
  • Genomför regelbundna skyddsronder
  • Genomför regelbundna hälsoundersökningar av samtliga medarbetare
  • Arbetar aktivt med rehabiliteringsfrågor
  • Diplomerat oss enligt POVEL, som bl.a. baseras på AFS 2001:1
  • Använder oss av "Gröna korset" för att fånga tillbud och olycksfall
  • Skapar en bra trivsel och gemenskap på företaget
  • Satsar på personlig utveckling och kompetenshöjning
Poveldip 500
Svart text Kvadrat Medlem2
id06 logo