fb icon 325x325   LinkedIn

Som medlem i branschorganisationen Sveriges Byggindustrier har vi valt att arbeta med miljö och kvalitet enligt organisationens branschanpassade styrsystem "Povel", som tar ett samlat grepp över hela verksamheten.

Grundtankarna bakom Povel är bland annat att skapa ordning och reda, möta krav och förväntningar från kunder, samhälle, medarbetare och företag. Att arbeta systematiskt med ständiga förbättringar.

SJB ska vara en attraktiv byggpartner på marknaden, rätt kvalitet ska genomsyra allt vi gör.

Våra kunder och vår personal ska känna sig trygga när de väljer oss - varje projekt, litet som stort, ska vara en bra referens.

Vårt kvalitetsarbete omfattar hela verksamheten och medarbetarnas totala arbetssituation.

Se vår kvalitetspolicy »

Detta uppnås genom att vi:

  • Diplomerat oss enligt POVEL, som bl.a. är baserat på ISO 9001.
  • Har ett ledningssystem som beskriver hur vi ska arbeta på alla nivåer, för att kvalitetssäkra produkter och tjänster.
  • Ständigt förbättrar och utvecklar våra metoder.
  • Engagerar och kompetensutvecklar våra medarbetare.
  • Levererar produkter och tjänster med den kvalitet som motsvarar våra kunders förväntningar, behov och krav.
  • Planerar och organiserar våra arbetsplatser så att arbetet utförs rätt från början, i rätt tid och utan risker.
  • Använder oss av visuella metoder.
Poveldip 500
Svart text Kvadrat Medlem2
id06 logo