fb icon 325x325   LinkedIn

  • PREFAB BYGGELEMENT
    PREFAB BYGGELEMENT

Till våra kunder som bygger trähus kan vi också erbjuda prefabricerade byggelement som vi tillverkar i vår egen fabrik.

Fördelarna med förtillverkade byggelement är uppenbara: Produktionen sker inomhus under kontrollerade former med kraftfulla maskinella hjälpmedel. Detta ger hög kvalitet, god arbetsmiljö och vi slipper väderproblem som kan orsaka fuktskador.

För kunderna innebär prefab ett snabbt och smidigt montage där byggnaden på mycket kort tid kan vädersäkras. Det ger därmed gott om tid för inomhusarbeten under skydd och bidrar till ett torrare byggande.

Vår tillverkning är flexibel och vi kan snabbt ställa om mellan större och mindre projekt. Vi har hög teknisk kompetens och bidrar med konstruktionshjälp. Givetvis utför vi också uppdrag där beställaren svarar för konstruktion och vi fungerar som produktionsenhet.

I vår prefabservice erbjuder vi montagestöd på byggplatsen. Om kunden så vill kör vi ut byggelementen med vår egen montagepersonal och sätter elementen på plats.

Prefabricerade byggelement i trä fungerar utmärkt både för små friggebodar och upp till fl erfamiljshus i fl era våningar. Vi menar att den här tekniken är ett bra sätt att industrialisera byggprocessen och skapa fördelar i kvalitet, miljöpåverkan och inte minst kostnadseffektivitet. Det här är en väsentlig del av framtidens byggande som vi vill bidra till.

 

prefab bild

Prefab referenser

  • Privat Villa
    Privat Villa